Moseidsletta 114, 4033 Stavanger | Tlf. 51 60 93 00

Om Kvia

Firma Sven Kvia AS ble stiftet i 1922 av firmaets grunnlegger Sven Kvia senior.

Frem til 1929 ble det solgt flere bilmerker hvor det mest kjente var Ford. Fra 1929 begynte firmaet å importere Opel og har siden 1930 hatt kontrakt med General Motors (nå Opel Norge AS) om salg av dette merket. I tillegg har firmaet også representert amerikanske biler fra General Motors.

Den første bilforretningen var etablert i Langgt 47. I begynnelsen av 1930-årene ble eiendommen i Langgt 59 kjøpt og bygget om til bilforretning. Denne eiendommen ble bygget om flere ganger men var firmaets forretningssted helt frem til 1960.

I 1960 ble en helt ny bilforretning bygget i Vågsgaten. Denne eiendommen hadde firmaet allerede hatt i mange år og ble tidligere benyttet til bensinstasjon med tilhørende smøre- og lagerhaller. Området rundt Vågen var i 1960 byens avfallsplass, og Vågsgaten var en lite trafikkert gate. Mange stilte seg derfor undrende til at firmaet i 1960 turte å forlate Langgaten som var byens hovedgate, og flytte til Vågsgaten. Dette ble også en meget stor og tung investering for firmaet. Bilsalget ble imidlertid frigitt i 1960 og det viste seg snart at det hadde vært en riktig investering. Vågen-området viste seg også senere å bli byens nye handelssentrum. Firmaet fikk derfor etter 1960 en jevn og solid vekst.

I 1990 kjøpte firmaet en tomt på Lura for å sikre videre ekspansjon. Utviklingen i Vågen var blitt slik at det var vanskelig å tilby kundene god og effektiv service. Fra 1987 hadde imidlertid bilsalget i Norge gått kraftig ned og man måtte være forsiktig med store investeringer. En bruktbilhall ble derfor i 1992 den første forsiktige investering på Lura. Det viste seg raskt gjennom bruktbilsalget at Lura var en fornuftig plassering for en ny bilforretning. Samtidig hadde Opelforhandleren i Stavanger noen år tidligere gått konkurs og ingen ny forhandler hadde etablert seg. Det ble derfor i 1993 besluttet å bygge ut videre på Lura, og i 1994 ble et komplett nytt bilanlegg på Lura innviet.

I 1998 fikk Sven Kvia forhandleransvaret for Opel og Chevrolet i Stavanger. (hadde bare for Sandnes tidligere) Dette resulterte i at i mars 1998 åpnet selskapet ny bilforretning på Mariero i Stavanger. I 2010 ble Sven Kvia også forhandler av det Sørkoreanske merket Hyundai, noe som har gitt god uttelling for bedriften.

Sven Kvia fortsetter den gode veksten sin og velger, nok en gang, å bygge et nytt bilhus hvor vi flyttet inn i 2019. Denne gangen på Forus. På denne måten fikk man samlet alt fra nybil, bruktbil, dekkhotell og verksted i samme bygg.

Bortsett fra noen vanskelige år etter krigen har firmaet gjennom alle år vist positive resultater. Selv i de vanskeligste årene fra 1987-1993 hvor bilsalget i Norge gikk ned med nesten 70 %, klarte firmaet seg uten tap. Gjennom nøktern økonomi og riktige investeringer har firmaet i dag bygget seg opp til å være Norges største forhandler av Opel og Hyundai.